ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng Quý khách đến với Sonus Việt Nam.

Khi Quý khách truy cập vào trang web của Chúng tôi có nghĩa là Quý khách đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi Quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào Quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ. Không có bất kì điều khoản nào khác với những Điều khoản và Điều kiện này mang tính ràng buộc Chúng tôi, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của Chúng tôi. Điều khoản và Điều kiện của Chúng tôi bao gồm:

  1. Chính sách Bảo mật Thông tin
  2. Chính sách Thanh toán và Hoàn trả
  3. Chính sách về Quyền sở hữu, Quyền sở hữu trí tuệ
  4. Các Điều cấm và Miễn trừ

Các khiếu nại, tranh chấp (nếu có) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết theo tinh thần thiện chí cân bằng lợi ích của các bên liên quan, trong trường hợp các bên không thể tự giải quyết thì các khiếu nại, tranh chấp đó sẽ được xử lý theo quy định và thủ tục của pháp luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.

Cho mục đích diễn giải ý nghĩa một cách chính xác trong phạm vi Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi ngữ cảnh rõ ràng yêu cầu phải hiểu khác đi, các từ in đậm dưới đây được hiểu như sau:

Chúng tôi” nghĩa là Công ty TNHH Dịch vụ Anh ngữ Sonus Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn, chủ sở hữu, thành viên, quản lý, nhân viên, đối tác, giáo viên, người lao động, cộng tác viên hoặc bất kỳ người nào khác tham gia hoặc liên quan đến, một phần hoặc toàn bộ, việc cung cấp Dịch vụ cho Quý khách.

Quý khách” nghĩa là cá nhân, tổ chức truy cập vào trang web vì bất kỳ mục đích gì, có thể là bên sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ” là, một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ, bao gồm cả phần dùng thử, Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách, thông qua hoặc không thông qua trang web, tại trang web hoặc trên một trang đích khác, không kể đến nền tảng cung cấp Dịch vụ đó.

trang web” là trang thông tin có tên miền http://sonus-vn.com, và các nền tảng khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ cho Quý khách một cách thuận tiện.

thông tin” là thông tin mà Quý khách cung cấp cho Chúng tôi hoặc thông tin Chúng tôi thu thập được từ việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của Quý khách, theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này.

 

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 


1. Mục đích

Quý khách đồng ý rằng khi truy cập vào trang web, đăng ký tài khoản tại trang web, dùng thử hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi thông qua trang web, trang web có thể yêu cầu và Quý khách theo đây đồng ý cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin cá nhân của mình hoặc của nhân viên của mình, Quý khách đảm bảo rằng việc cung cấp các thông tin trên là chính xác, trọn vẹn, đã được cấp phép của chủ sở hữu thông tin, và hợp pháp theo quy định pháp luật áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trọn vẹn và tính hợp pháp của thông tin do Quý khách cung cấp.

Các thông tin được yêu cầu cung cấp bao gồm: họ tên, giới tính, ngôn ngữ sử dụng, địa chỉ thư điện tử (gmail hoặc bất kỳ địa chỉ thư điện tử nào khác), số điện thoại, và các thông tin khác phù hợp và thuận tiện cho việc cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi tại từng thời điểm, ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, trình duyệt web Quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào trang web, địa chỉ IP, thời gian và những đường dẫn mà Quý khách nhấp đến. Trong một số trường hợp đặc biệt như Quý khách cung cấp các phát biểu để chứng nhận Dịch vụ của Chúng tôi, Quý khách hiểu và đồng ý rằng Quý khách có thể được đề nghị cung cấp thêm thông tin về chức vụ, nơi công tác hoặc các thông tin cá nhân khác của Quý khách, và Chúng tôi được quyền sử dụng và công khai các thông tin đó, không giới hạn bởi phương tiện, phạm vi, và hoàn toàn miễn phí.

Các thông tin nêu trên có thể được thu thập từ tài khoản thư điện tử Quý khách đăng ký hoặc do Quý khách cung cấp thông qua việc tạo tài khoản hoặc sử dụng trang web. Việc thu thập thông tin nêu trên cho mục đích nhận diện, cung cấp Dịch vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến đến Dịch vụ, đánh giá, thăm dò, khảo sát, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi hoặc cho mục đích khác mà Chúng tôi cho rằng sẽ có lợi cho Quý khách. Quý khách hoàn toàn kiểm soát các thông tin cung cấp cho Chúng tôi, và có thể toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, thay thế, thêm, bớt các thông tin định danh cá nhân một cách đơn phương và độc lập, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc đăng nhập vào tài khoản thư điện tử và chỉnh sửa những thông tin đó. Chúng tôi không và sẽ không can thiệp để thay đổi, điều chỉnh, thay thế, thêm, bớt các thông tin của Quý khách, trừ trường hợp có yêu cầu thay đổi, điều chỉnh, thay thế, thêm, bớt rõ ràng từ Quý khách được gửi đến Chúng tôi theo thông tin như ghi nhận tại mục 5 của Chính sách Bảo mật Thông tin.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

Để phù hợp với mục đích ghi nhận tại mục 1 của Chính sách Bảo mật Thông tin, Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để trao đổi với Quý khách như gửi các tin nhắn, thư để chào Dịch vụ, xác nhận Dịch vụ, lịch, thông báo các thay đổi, cảm ơn, quảng cáo Dịch vụ hoặc các thư khác liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ.

Nội dung của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này chỉ áp dụng đối với các thông tin Quý khách cung cấp tại trang web http://sonus-vn.com; không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo, không bao gồm các trang của các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt lịch, dịch vụ thanh toán hay có links tại http://sonus-vn.com; trừ khi các đường links đó dẫn đến trang web của đơn vị khác hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi. Dù cho là bất kỳ trang web nào, Chúng tôi khuyến khích Quý khách đọc kỹ chính sách của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.


3. Lưu trữ thông tin

Thông tin được lưu trữ bằng các công cụ lưu trữ điện tử tại Công ty TNHH Dịch vụ Anh ngữ Sonus Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại L18-11-13 Tầng 18, Vincom Center Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin được lưu trữ không thời hạn, trừ khi Chúng tôi nhận yêu cầu hủy bỏ rõ ràng từ Quý khách được gửi đến Chúng tôi theo thông tin như ghi nhận tại mục 5 của Chính sách Bảo mật Thông tin.


4. Quyền tiếp cận thông tin

Chỉ những nhân sự trong phạm vi Chúng tôi được tiếp cận với những thông tin của Quý khách.

Do hạn chế về mặt kỹ thuật, và sự phát triển không ngừng của kỹ thuật bảo mật cũng như an ninh mạng, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%, do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách cung cấp cho Chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, Chúng tôi cam kết trong phạm vi khả năng và bằng mọi nỗ lực của mình sẽ không chủ động chia sẻ thông tin cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào ngoài phạm vi Chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin của Quý khách như các trường hợp Quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác hoặc các cuộc tấn công đánh cắp thông tin trái pháp luật.


5. Cơ chế hỗ trợ, giải quyết khiếu nại

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại từ Quý khách đến số điện thoại +84-90390160 hoặc địa chỉ thư điện tử support@sonus-vn.com, hoặc thư tay đến địa chỉ trụ sở chính của Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi nguồn lực và khả năng của mình để hỗ trợ và giải đáp các khiếu nại nhanh chóng nhất, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa hai Bên và tuân thủ pháp luật áp dụng.

 

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ

1. Để hoàn tất quá trình mua hàng, Quý khách lựa chọn thanh toán đơn hàng thông qua đơn vị trung gian thanh toán của Chúng tôi theo cách thức, thủ tục và tuân thủ chính sách của đơn vị trung gian thanh toán đó.

2. Quý khách hiểu và đồng ý rằng, Dịch vụ là hàng hóa đặc thù, ngay sau khi hoàn tất quá trình mua hàng có thể dễ dàng lưu giữ, sao chép và phát tán, do đó Quý khách sẽ không đề nghị bất kỳ khoản hoàn trả nào đối với bất kỳ phần nào của khoản tiền cho Dịch vụ đã hoàn thành thanh toán, ngoại trừ trường hợp được quy định ngay dưới đây.

3. Quý khách có thể yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã thanh toán đối với Dịch vụ Phản hồi. Dịch vụ Phản hồi là Dịch vụ theo đó Quý khách sẽ đăng ký lịch với Chúng tôi để trao đổi trực tuyến và nhận được các phản hồi của Chúng tôi về các nội dung Quý khách yêu cầu trong phạm vi Dịch vụ của Chúng tôi. Tuy nhiên để đáp ứng điều kiện cho một khoản hoàn trả, Quý khách cần hủy Dịch vụ Phản hồi đã đăng ký đồng thời thực hiện yêu cầu hoàn trả, trước thời điểm diễn ra Dịch vụ Phản hồi đã đăng ký, một khoảng thời gian tối thiểu được quy định bởi Chúng tôi tại thời điểm đăng ký Dịch vụ. Các khoản hoàn trả (nếu có) sẽ được thực hiện theo kế hoạch hoàn trả hàng tuần hoặc hàng tháng của Chúng tôi, thời điểm hoàn trả chính xác sẽ được thông báo trước cho Quý khách. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn trả nếu Quý khách không tuân thủ theo các thủ tục và thời hạn như quy định tại chính sách này.

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Chúng tôi, là chủ sở hữu duy nhất, theo đây, bảo lưu trọn vẹn tất cả các quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và liên quan đến các tài liệu đào tạo, tài liệu huấn luyện mà Chúng tôi cung cấp cho Quý khách, dưới bất kỳ hình thức hay bằng bất kỳ phương tiện nào. Quý khách theo đây thừa nhận tất cả các quyền của Chúng tôi, không phụ thuộc vào việc các tài liệu đó đã được đăng ký hay chưa đăng ký theo pháp luật về sở hữu, sở hữu trí tuệ. Việc Chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho Quý khách được hiểu là Chúng tôi cấp quyền sử dụng cho chính Quý khách, và Quý khách không có quyền hoặc sẽ cố gắng trong phạm vi cao nhất để không cho những tài liệu này sử dụng ngoài phạm vi và mục đích cấp quyền. Tài liệu đào tạo, tài liệu huấn luyện được hiểu là bao gồm, nhưng không giới hạn: nội dung, hình ảnh, âm, thanh, giao diện, thiết kế, đồ họa, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, phương pháp … bao gồm trong tài liệu đào tạo, tài liệu huấn luyện mà Chúng tôi cung cấp cho Quý khách, kể cả các phần do tác giả của Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết với Chúng tôi để tạo ra.

2. Mọi hành vi của Quý khách bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sử dụng, sao chép, trích dẫn, tái xuất bản, lưu thông, chỉnh sửa, chuyển ngữ, biên soạn … toàn bộ hay một phần các nội dung trên vì mục đích thương mại hay phi thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi được xem là hành vi xâm phạm quy định pháp luật về quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ trừ trường hợp pháp luật áp dụng có quy định khác, Chúng tôi có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật áp dụng.

3. Để nhận được các phản hồi của Chúng tôi về sự tiến triển khả năng giao tiếp tiếng Anh của Quý khách, Quý khách có thể cung cấp cho Chúng tôi, bằng cách tải lên, một (số) hình ảnh (photo), tệp ghi âm (audio), tệp ghi hình (video) vào mỗi thời điểm, hoặc cho phép Chúng tôi ghi âm, ghi hình trong qua trình cung cấp Dịch vụ phản hồi. Quý khách giữ quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ đối với các hình ảnh, tệp ghi âm, tệp ghi hình mà Quý khách đăng tải, tuy nhiên bằng việc tải lên hoặc sử dụng Dịch vụ Phản hồi, Quý khách đồng ý cho Chúng tôi được quyền ghi âm, ghi hình, tiếp cận, sử dụng trọn vẹn toàn bộ hình ảnh, ghi âm, hình đó, một cách miễn phí và không giới hạn hình thức, cho mục đích nêu tại Chính sách về Quyền sở hữu, Quyền sở hữu trí tuệ này, đồng thời cũng cho mục đích cung cấp, cải thiện, quảng bá Dịch vụ hoặc mục đích khác miễn là không vi phạm điều cấm của pháp luật áp dụng. Trong trường hợp các hình ảnh, tệp ghi âm, tệp ghi hình có xuất hiện người khác không phải là Quý khách, Quý khách đảm bảo trước khi tải lên Quý khách đã được phép (nếu cần thiết) để có thể cấp quyền cho Chúng tôi như ghi nhận tại Chính sách về Quyền sở hữu, Quyền sở hữu trí tuệ này.

 

CÁC ĐIỀU CẤM VÀ MIỄN TRỪ

1. Trang web được sử dụng cho mục đích nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, Quý khách không được sử dụng trang web sai mục đích. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích phạm tội hình sự, chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại Trojan, worm, logic bom hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang web mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách xâm nhập vào trong bất kỳ các phần nào; làm hư cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang web. Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự của pháp luật áp dụng. Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, Chúng tôi sẽ báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp.

2. Để trang web trở thành và duy trì là môi trường bổ ích theo đúng mục đích của trang web, khi Quý khách đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào lên trang web, Quý khách phải đảm bảo nội dung đăng tải không thuộc một trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b. Gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người khác.

c. Sử dụng từ ngữ thô tục hoặc gây kích động thù hằn, chia rẽ, bạo lực, khiêu dâm đồi trụy, hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

d. Quảng cáo

e. Các thông tin, hành vi khác không phù hợp với mục đích và môi trường lành mạnh mà Chúng tôi mong muốn hướng đến.

Quý khách là bên duy nhất phải tự chịu trách nhiệm tài chính và pháp lý về các thông tin cung cấp và nội dung đăng tải bởi tài khoản của mình đăng ký. Chúng tôi, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm về tài chính hoặc pháp lý nào, một cách độc lập hoặc liên đới với bên kỳ bên nào, liên quan đến các nội dung không được đăng tải bởi chính Chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền xử lý đối với các nội dung vi phạm chính sách này bằng các cách thức bao gồm nhưng không giới hạn quyền ẩn nội dung, loại bỏ, chỉnh sửa các nội dung đó sao cho phù hợp tại từng thời điểm. 

3. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng trang web. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của Quý khách, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập Internet của Quý khách, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên.

4. Các tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn được tạo nên nhằm mục đích giúp Quý khách cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, tuy nhiên Quý khách hiểu và đồng ý rằng kết quả việc cải thiện còn phụ thuộc vào năng khiếu, năng lực, môi trường, sự luyện tập, cơ địa của mỗi người, do đó, Chúng tôi khuyến khích Quý khách luyện tập đồng thời với sử dụng tài liệu đào tạo, tài liệu huấn luyện của Chúng tôi để đạt hiệu quả cao nhất có thể.