“Chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả là những từ tôi dùng để miêu tả khóa học phát âm của Sonus. Hơn nữa, môi trường học ở Sonus luôn khuyến khích học viên đặt ra nhiều câu hỏi cho giáo viên. Khóa học thật sự giúp nhân viên của chúng tôi giao tiếp tốt hơn rất nhiều.”