“Đây là lớp tuyệt vời nhất mà mình từng học. Các bài học rất thú vị và hữu ích, giáo viên thì rất nhiệt tình và vui tính. Nếu ai gặp khó khăn về phát âm thì đây chính là nơi phù hợp nhất. Còn nếu không thì cứ thử đăng ký học xem rồi bạn sẽ ngạc nhiên về những gì sẽ học được. Mình khuyên mọi người nên học qua – thật sự rất hữu ích – học phí phù hợp nữa.”

(Nguyễn Doãn Phương)