“Kĩ năng phát âm của em thực sự tốt hơn rất nhiều so với trước đây… Cảm ơn thầy Csaba”

(Anh Lê)