“Sau khi học lớp tiếng Anh này, nó giúp đỡ công việc của mình rất nhiều. Hồi trước mình có một vài đồng nghiệp mình phải trò chuyện với họ rất nhiều, hàng ngày. Về sau này, khi mình học xong lớp tiếng Anh của Sonus, mình có nhận một số phản hồi từ đồng nghiệp, đó là họ thấy cái tiếng Anh của mình nó tốt hơn, họ nghe rõ hơn.”