“Trong quá trình học, điều làm cho mình thấy thích thú nhất là khi dạy thầy rất chú tâm đến học trò. Thầy biết được từng người có khả năng gì và có những gì cần cải thiện thì thầy luôn luôn giúp đỡ tận tình lúc đó và nhắc nhở ngay trong lớp học.”