“Điều này giúp mình được rất nhiều trong công việc khi mình tự tin hơn khi nói chuyện với sếp của mình, với người nước ngoài. Và mình nhận ra được cái sai của bạn cấp dưới của mình. Mình tư vấn cho họ và mình cũng chia sẻ cái khóa học này và chia sẻ những nội dung của khóa học này trên YouTube, hoặc những tài liệu cho các bạn nhân viên của mình.”