“Công việc của chị cũng tiếp xúc với nhà cung cấp nước ngoài. Chị cũng email, gọi điện thoại. Sau khóa học này chị cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp, nói chuyện, đặc biệt là khi giao tiếp với người bản xứ, mình cảm thấy mình nghe người ta được dễ dàng hơn, nói cũng cảm thấy tự tin hơn.”