“Nhờ khóa học mà tôi học được nhiều kiến thức phát âm và cấu trúc từ. Quan trọng hơn là những quy tắc hữu ích sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi ở tương lai. Tôi chắc chắn sẽ chia sẻ với mọi người về các lợi ích của khóa phát âm Sonus.”